Jdi na obsah Jdi na menu

 


Stavební uzávěra

Protože se množí dotazy... k možnému postupu našeho občanského sdružení ve věci požadavku na vyhlášení stavební uzávěry v lokalitě Dobronice u Bechyně ( lokalita v dolní části obce podél řeky Lužnice), uvádíme oprávněnost tohoto kroku ve vztahu k platné legislativě. Občanskému sdružení Bechyňský rozvoj jde především o to, aby nově vznikající stavby zapadaly do rázu současné zástavby a nedocházelo tak k instalaci nevzhledných novotvarů. Územní plán by tak měl jasně definovat nároky pro nově zřizované stavby, oplocení atd., což by mělo být závazné pro vydání územního rozhodnutí. Ocitli jsme se všichni v lokalitě, která se tvořila staletí. Jde o významnou lokalitu s prvky ochrany a je naší povinností předávat toto uzemí našim potomkům nezdevastované touhou některých stavitelů, zřizovat zde objekty vhodné do satelitních oblastí na periferiích měst.

Pokud obec vydá nařízení o stavební uzávěře týkající se území, které je řešeno územním plánem, příp. regulačním plánem, jehož závazné části byly vyhlášeny obecně závaznou vyhláškou, je takovéto nařízení zákonné?

 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) nestanoví žádné zvláštní podmínky ani omezení pro vyhlášení stavební uzávěry nařízením obce (na rozdíl od územního rozhodnutí o stavební uzávěře, které je detailně upraveno).

Podle § 61 odst. 2 písmeno a) zákona o obcích se orgány obce při vydávání nařízení řídí zákony a jinými právními předpisy. Z tohoto důvodu je třeba posuzovat i to, zda je vyhlášená stavební uzávěra rovněž v souladu s obecně závaznou vyhláškou, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce (viz stanovisko MV ČR S 08 ze dne 9.6.2003 – „neřídí-li se obec při vydání nařízení, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra, obecně závaznou vyhláškou, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu, a v důsledku toho nastane rozpor mezi tímto nařízením a obecně závaznou vyhláškou, je porušen zákon, a to § 61 odst. 2 písm. a) zákona o obcích“).

Územní plán obce a vyhlášení stavební uzávěry plní rozdílné funkce. Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce (§ 10 stavebního zákona). Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu tedy stanoví určité podmínky pro případ, že se bude stavět (a říká, co pouze je možné stavět, k čemu může stavba sloužit a jak má vypadat). Nařízení o stavební uzávěře však stanoví, že se stavět nebude vůbec nic, tudíž vlastně ani neumožňuje fázi, v níž se uplatňuje územní plán. Pokud je respektován zákonný obsah (meze zákonného zmocnění) obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu a nařízení o vyhlášení stavební uzávěry, nemělo by mezi nimi dojít k rozporu. K rozporu by mohlo dojít pouze tehdy, pokud by nařízení o stavební uzávěře zasahovalo do předmětu regulace územního plánu, resp. jeho závazné části. Takové nařízení je v rozporu se zákonem.

Na druhé straně nelze označit za nezákonné nařízení, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra pro určité území, pouze na základě konstatování, že předmětné území je řešeno platným územním plánem. Pokud by tomu tak mělo být, znamenalo by to, že stavební uzávěru je možné vyhlásit pouze ve vztahu k území, které není územním plánem řešeno, což však ze stavebního zákona nevyplývá. Naopak v ustanoveních upravujících vydání územního rozhodnutí (kterým může být
i rozhodnutí o stavební uzávěře), je výslovně uvedeno (§ 37 odst. 1 stavebního zákona), že podkladem pro vydání takového rozhodnutí je územně plánovací dokumentace. Výslovně se tedy počítá s její existencí. Protože se v případě stavební uzávěry vydávané formou územního rozhodnutí s existencí územního plánu výslovně počítá, není žádný důvod, aby tomu tak nebylo i v případě stavební uzávěry vyhlašované nařízením obce. Respektuje-li nařízení o stavební uzávěře meze zákonného zmocnění a existuje reálný a objektivní důvod k ochraně důležitých zájmů v území tímto způsobem (např. příprava nového územního plánu apod.), nelze takové nařízení označit za nezákonné.

Z.s. Bechyňský rozvoj se zasadí o jasné vymezení kritérií územního plánu v lokalitě Dobronic u Bechyně, aby nemohlo docházet k jeho zneužívání a k výstavbám staveb, které se v lokalitě nevyskutují a tuto zásadním způsobem narušují. Řadu let územní plán zásadně limitoval stavební umělce v jejich nedozírných dovednostech nasadit do lokality objekt, který vzhledem a použitým materiálem zásadně naruší letité urbanistické řešení obytné zóny. Nyní jsme však svědky, že územní plán umožnil, zřejmě absencí omezení platné pro nové stavby, výstavbu zcela nesourodých objektů a obdobně tak i nevhodných doplňkových staveb. Současně tak se stal uzemní plán bezzubým nástrojem proti jedincům, kteří nerespektují ani odstupové vzdálenosti svých staveb od sousedních pozemků. Jde o zákonem stanovenou normu a proto musíme trvat na její dodržování a respektování. Je v zájmu všech, aby krajina se statutem ochrany neutrpěla neuváženým stavebním rozmachem a bezohlednou lidskou činností.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Como se llamo esto

(killCufap, 1. 7. 2021 18:30)

Como se llamo esto i am from SPAIN

KLANGOR sezon 1 (1011) - pelny Serial online odcinek 1

(Mixfinly, 24. 6. 2021 18:07)

https://pdfhost.io/v/Jutdse9ZM_KLANGOR_sezon_1_Za_Free_Online_odcinek_1pdf.pdf
KW:
KLANGOR sezon 1 Za Darmo Online W HD odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Vider odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Lektor PL odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Caly Serial 1011 Vider
Obejrzyj pelny Serial KLANGOR sezon 1 (1011) chomikuj odcinek 1

KLANGOR sezon 1 Serial odcinek 1

(Mixfinly, 24. 6. 2021 17:55)

https://pl.pinterest.com/pin/752171575269744008
KW:
KLANGOR sezon 1 Caly Serial Cda odcinek 1
Obejrzyj caly Moviedaily Motion KLANGOR sezon 1 (1011) chomikuj
KLANGOR sezon 1 (1011) Pelny Serial za darmoszke chomikuj odcinek 1
Obejrzyj caly Serial KLANGOR sezon 1 (1011) do pobrania chomikuj odcinek 1
Obejrzyj pelny podtytul Serialu KLANGOR sezon 1 (1011) chomikuj

KLANGOR sezon 1 Caly Serial Cda odcinek 1

(Mixfinly, 24. 6. 2021 17:44)

https://www.docdroid.net/Jz2ScZw/klangor-sezon-1-za-free-online-odcinek-1-pdf
KW:
Za Free KLANGOR sezon 1 Online odcinek 1
Stream KLANGOR sezon 1 Za Darmo odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Premiera odcinek 1
Obejrzyj pelny Serial w języku angielskim KLANGOR sezon 1 (1011)
KLANGOR sezon 1 (1011) - pelny Serial online odcinek 1

Obejrzyj caly Serial KLANGOR sezon 1 (1011) odcinek 1

(Mixfinly, 24. 6. 2021 17:32)

https://pdfhost.io/v/Jutdse9ZM_KLANGOR_sezon_1_Za_Free_Online_odcinek_1pdf.pdf
KW:
KLANGOR sezon 1 Video On Demand odcinek 1
Ogladaj Za Free KLANGOR sezon 1
Za Free KLANGOR sezon 1 Online odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Premiera odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Cda odcinek 1

KLANGOR sezon 1 (1011) - caly Serial za darmo chomikuj odcinek 1

(Mixfinly, 24. 6. 2021 17:19)

https://pl.pinterest.com/pin/752171575269744008
KW:
KLANGOR sezon 1 Przeciek Serialu odcinek 1
Stream KLANGOR sezon 1 Za Darmo odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Vider odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Vider Serial odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Caly Serial Video odcinek 1

KLANGOR sezon 1 Caly Serial 1011 Vider

(Mixfinly, 24. 6. 2021 17:15)

https://pdfhost.io/v/Jutdse9ZM_KLANGOR_sezon_1_Za_Free_Online_odcinek_1pdf.pdf
KW:
KLANGOR sezon 1 Za Free ONLINE 1011
KLANGOR sezon 1 Przeciek Serialu odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Lektor PL Za Darmo Online
Pobierz KLANGOR sezon 1 (1011) Serial HDRip WEB-DLRip odcinek 1
Za Free KLANGOR sezon 1 Online odcinek 1

KLANGOR sezon 1 HD Za Darmo odcinek 1

(Mixfinly, 24. 6. 2021 17:02)

https://bookme.name/klangor
KW:
Obejrzyj pelny Serial KLANGOR sezon 1 (1011) chomikuj odcinek 1
Za Free KLANGOR sezon 1 Online odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Lektor PL Za Darmo Online
KLANGOR sezon 1 Przeciek Serialu odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Lektor PL Za Darmo Online

Obejrzyj caly Moviedaily Motion KLANGOR sezon 1 (1011) chomikuj

(Mixfinly, 24. 6. 2021 16:24)

https://www.obsidianportal.com/profile/arkadiusz_morinas23
KW:
KLANGOR sezon 1 Pobierz Za Free odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Pelny Serial Za Free
Pobierz Serial KLANGOR sezon 1 (1011) Serial KLANGOR sezon 1 odcinek 1
KLANGOR sezon 1 Video
Za Free KLANGOR sezon 1 Online odcinek 1

Pobierz FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie

(Mixfinly, 23. 6. 2021 19:14)

https://simplebooklet.com/filmsniegujuznigdyniebedzieplpolskifilm1
KW:
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL polskie napisy
Obejrzyj pelny FILM w języku angielskim Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021)
Stream Sniegu juz nigdy nie bedzie Za Darmo
Sniegu juz nigdy nie bedzie Caly FILM Cda
Sniegu juz nigdy nie bedzie Caly FILM
Obejrzyj pelny podtytul FILMu Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) chomikuj

Sniegu juz nigdy nie bedzie Za Free Online

(Mixfinly, 23. 6. 2021 19:02)

https://zapytaj.onet.pl/Category/019,002/2,32634649,Film_Sniegu_juz_nigdy_nie_bedzie_gdzie.html
KW:
Sniegu juz nigdy nie bedzie Video On Demand
Jak oglądać Sniegu juz nigdy nie bedzie?
Sniegu juz nigdy nie bedzie Cda Lektor PL
Ogladaj Za Free Sniegu juz nigdy nie bedzie
Sniegu juz nigdy nie bedzie We Collided Vider
Sniegu juz nigdy nie bedzie Vider

(2021) Caly FILM Ogladaj online Wonder Woman

(Mixfinly, 23. 6. 2021 18:50)

https://paiza.io/projects/0ADAz-W5HyDj3mmd07J2-g
KW:
Sniegu juz nigdy nie bedzie Przeciek FILMu
Sniegu juz nigdy nie bedzie Video
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL zapytaj
Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) pelny FILM vimeo chomikuj
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL 720p
Sniegu juz nigdy nie bedzie Vider

Obejrzyj caly Moviedaily Motion Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) chomikuj

(Mixfinly, 23. 6. 2021 18:36)

https://sites.google.com/view/sniegu-juz-nigdy-nie-bedzie/strona-g%C5%82%C3%B3wna
KW:
Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) Pelny FILM za darmoszke chomikuj
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL napisy pl
Sniegu juz nigdy nie bedzie Premiera
Sniegu juz nigdy nie bedzie Zwiastun
Obejrzyj pelny FILM w języku angielskim Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021)
Sniegu juz nigdy nie bedzie Cda Vider

Sniegu juz nigdy nie bedzie Premiera

(Mixfinly, 23. 6. 2021 17:50)

https://paiza.io/projects/0ADAz-W5HyDj3mmd07J2-g
KW:
Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) pelny FILM vimeo chomikuj
Obejrzyj pelny podtytul FILMu Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) chomikuj
Sniegu juz nigdy nie bedzie Zwiastun
Sniegu juz nigdy nie bedzie Przeciek FILMu
Sniegu juz nigdy nie bedzie Pobierz Za Free
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL polskie napisy

Pobierz FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie (2021) FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie

(Mixfinly, 23. 6. 2021 17:28)

https://paiza.io/projects/0ADAz-W5HyDj3mmd07J2-g
KW:
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL pl
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL 2021 zalukaj
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL pl
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL youtube
Sniegu juz nigdy nie bedzie Pobierz Za Free
Sniegu juz nigdy nie bedzie Caly FILM CDA ALTERNATYWA LUKNIJ.VIDEO HD 1080p

Sniegu juz nigdy nie bedzie Caly FILM

(Mixfinly, 23. 6. 2021 17:14)

https://zapytaj.onet.pl/Category/019,002/2,32634649,Film_Sniegu_juz_nigdy_nie_bedzie_gdzie.html
KW:
Sniegu juz nigdy nie bedzie Vider
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL youtube
Sniegu juz nigdy nie bedzie Caly FILM
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL hd
FILM Sniegu juz nigdy nie bedzie PL polska komedia
Sniegu juz nigdy nie bedzie Przeciek FILMu

CZARNA WDOWA Video Song

(Mixfinly, 21. 6. 2021 19:04)

https://files.fm/marktileswanti/f/w9nx7rftm

KW:
CZARNA WDOWA (2021) - pelny FILM online
CZARNA WDOWA Caly FILM Video
CZARNA WDOWA Cda Lektor PL
CZARNA WDOWA Online Ogladaj Za Friko
CZARNA WDOWA FILM
FILM CZARNA WDOWA PL 2021 zalukaj

CZARNA WDOWA Full Movie Video

(Mixfinly, 21. 6. 2021 18:39)

https://www.pdftohtml.net/fetch.php?id=ad20dbf8-d29d-11eb-a980-0cc47a792c0a

KW:
CZARNA WDOWA Lektor PL Za Darmo Online
CZARNA WDOWA Zwiastun
CZARNA WDOWA Caly FILM Video
CZARNA WDOWA FILM
CZARNA WDOWA Netflix
Obejrzyj caly FILM CZARNA WDOWA (2021) do pobrania chomikuj

CZARNA WDOWA Luknij Video

(Mixfinly, 21. 6. 2021 18:14)

https://pdf.ac/jns3T

KW:
FILM CZARNA WDOWA PL hd
CZARNA WDOWA Za Darmo Pobieraj PL
FILM CZARNA WDOWA PL oglÄ…dnÄ™
CZARNA WDOWA Caly FILM Cda
CZARNA WDOWA Caly FILM 2021 Vider
CZARNA WDOWA Full Movie Video

CZARNA WDOWA Lektor PL Za Darmo Online

(Mixfinly, 21. 6. 2021 17:54)

https://files.fm/marktileswanti/f/w9nx7rftm

KW:
CZARNA WDOWA Caly FILM Cda
FILM CZARNA WDOWA PL cały film
Obejrzyj caly FILM CZARNA WDOWA (2021) do pobrania chomikuj
FILM CZARNA WDOWA PL polska komedia
FILM CZARNA WDOWA PL oglÄ…dnÄ™
FILM CZARNA WDOWA PL polska komedia


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »